„Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.“        1. Korintským 12:18

Máš chuť se připojit k jiné církvi, kde by ti lidé byli více podobní? Tým misionářů v Keni šel v doprovodu skupiny Masajů přes savanu na místo svého určení. Na cestě upoutala jejich pozornost stáda pakoňů a zeber, která migrovala společně. Masajové misionářům vysvětlili, proč dvě obrovská stáda tak rozdílných druhů putují spolu: Pakoně mají slabý zrak, zato disponují bystrým čichem; naproti tomu zebry mají dobrý zrak, ale špatný čich. Společně jsou proto méně zranitelní vůči útoku, protože jejich rozdílnosti kompenzují jejich slabosti.
Pavel napsal: „Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?“ (1. Korintským 12:17). To nám připomíná zebry a pakoně, že? Když vstupujeme do jakéhokoli klubu, obvykle si vybíráme partu lidí, kteří jsou nám víceméně podobní. Členství v Kristově těle nás ale spojuje dohromady s lidmi, kteří jsou od nás rozdílní jako ruka od nosu. A i když ti tyto rozdíly někdy mohou být proti srsti, je to něco, co pro nás Bůh naplánoval, aby nám pomohl.
Zebry a pakoně se nemusejí mít zrovna v lásce, jejich přežití a úspěch ale závisí na jejich vzájemných vztazích. Tvůj duchovní růst nezáleží na tom, že budeš s každým souhlasit, ale závisí na tom, že ostatní budeš milovat dostatečně na to, abyste spolu mohli žít v souladu.