„Nejúskočnější ze všeho je srdce…“ Jeremjáš 17:9

Všichni známe ty lidi s dobrými úmysly, u nichž si nemůžeš být jistý, jestli dotáhnou do konce to, o co jsi je požádal. Jak jsou milí, tak jsou nespolehliví. A stejné je to s tvými pocity: Většinu času se na ně nemůžeš spolehnout, protože nejsou nastaveny na to, co je pro tebe nejlepší. Zajímá je více jejich vlastní cesta. Tvé pocity tě například dokážou svést k nakupování, ačkoli nemáš peníze na útratu. Lákají tě na dort, i když se snažíš vyhýbat zbytečným kaloriím. Vedou tě k ponocování u práce nebo u televize, přestože víš, že musíš ráno brzo vstávat. Naše pocity jsou zkrátka vrtkavé. Mění se jako směr větru. Proto je udivující, jakou moc jim v životě dáváme.
Jako věřící se můžeme spolehnout na něco moudřejšího a spolehlivějšího, než jsou naše pocity, a to je Boží slovo. Když jsme o něčem pevně přesvědčeni, není vždy jednoduché rozlišit, jestli jsme v té věci zajedno s Bohem. Jeremjáš napsal: „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví…“ (Jeremjáš 17:9-10). Bůh nás zpytuje pomocí svého Slova: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce“ (Židům 4:12). A takový je výsledek: Pokud se opravdu chceš povznést nad své pocity, necháš Boží slovo, aby bylo určujícím faktorem ve všech tvých rozhodnutích.