„Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“    3. Janova 2

Ježíš řekl: „Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí?“ (Marek 8:36, ČSP). A aby vysvětlil svůj postoj, vyprávěl příběh o bohatém muži, který šel po smrti do pekla, zatímco chudák z jeho zápraží šel do nebe. Zkrátka není nic důležitějšího než tvé spasení! Ale Bůh má také plán pro tvůj život a chce, abys uspěl.
Jan píše: „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši“ (3. Janova 2). Všimni si výrazu „ve všem“. To zahrnuje tvé zdraví, tvou duševní i psychickou pohodu, tvou rodinu a vztahy, kariéru i peníze. „Všechno“ znamená – všechno! Neexistuje oblast tvého života, o kterou by se Bůh nezajímal, nebo do které by se nezapojil, když ho budeš hledat, poslouchat a ctít. Ve Starém zákoně řekl: „Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat“ (5. Mojžíšova 29:8). A v Novém zákoně Ježíš řekl: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:33).
Neinvestoval jsi snad plně do úspěchu svých dětí? Když v životě uspějí, neoslavuješ to s nimi? Stejně tak Bůh investuje do tvého úspěchu a slaví jej s tebou, protože jsi jeho vykoupené dítě. Tak se začni dnes modlit a důvěřovat mu, že ti dá úspěch ve všem tvém úsilí.