„Neštvi se za bohatstvím…“ Přísloví 23:4

Víc peněz ti může dát více příležitostí ke konání dobra na světě. Ježíš řekl: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec“ (Matouš 24:14). Naplnění tohoto zadání bude vyžadovat peníze, hodně peněz. Ale peníze samy o sobě ti nikdy nezajistí štěstí nebo bezpečí. Šalomoun, jeden z nejbohatších mužů na světě, napsal: „Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech. Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi“ (Přísloví 23:4-5). Když zemřel jeden z nejbohatších mužů na světě, reportér se zeptal jednoho z členů jeho rodiny: „Kolik toho po sobě zanechal?“ Ten příbuzný odpověděl: „Všechno!“
Bez ohledu na to, kolik peněz vyděláš, naspoříš, investuješ nebo si necháš, nakonec buď tvé peníze opustí tebe, nebo ty opustíš je. Někdo moudře poznamenal, že lidský život má sedm etap: První, člověk je dítětem, které vidí svět. Druhé, chce ho. Třetí, snaží se ho získat. Čtvrté, rozhodne se být spokojený přibližně s polovinou. Páté, rozhodne se, že se spokojí s méně než polovinou. Šesté, bude spokojený s vlastnictvím pohřební parcely metr krát dva metry. Sedmé, dostane ji!
Existuje spousta věcí, bez kterých můžeš žít – a velké bohatství je jednou z nich. Bez čeho ale žít nemůžeš, je pokoj s Bohem, rodina naplněná láskou, celoživotní přátelství s tvými dětmi a život dobře žitý pro slávu Boží.