Uč se od Mojžíše (1)

„Mojžíš … odepřel nazývat se synem faraónovy dcery.“ Židům 11:24

Mojžíšův život odhaluje čtyři důležité věci, s nimiž se musíš vyrovnat, pokud chceš v životě uspět.Především musíš vědět, kdo jsi. „Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery“ (Židům 11:24). Narodil se jako Žid, faraónova dcera jej však vychovala

Jsi letos o Vánocích sám?

„Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci…“ Žalm 34:19

Když se ocitneš o Vánocích sám, pohledy a zvuky, které ti dříve přinášely radost, mohou umocňovat pocit smutku a ztráty. Neexistuje žádné rychle fungující řešení. Zpracovat ztrátu vyžaduje čas a Boží milost. Zde je pár myšlenek, které ti mohou pomoci:1) Nepředpokládej. Nevěř

Ústředním bodem Vánoc je Kristus

„… uviděli dítě … padli na zem, klaněli se mu…“ Matouš 2:11

Narodil se v tom nejskromnějším prostředí, ale nebe nad ním bylo plné zpěvu andělů. Jeho rodným domem byl chlév, a přesto hvězda přivedla bohaté a vznešené muže ze vzdálenosti tisíců kilometrů, aby jej uctívali. Jeho narození bylo v rozporu se zákony

Přenech soud Soudci (2)

„Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni…“ Matouš 7:2

Jestli rád soudíš, připomeň si nadčasový princip: S čím kdo zachází, tím také schází. Ježíš řekl: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (Matouš 7:1-2). To je zákon reciprocity, který zaručuje, že

Přenech soud Soudci (1)

„Nevyslovujte proto soudy předčasně…“ 1. Korintským 4:5

Souzení druhých je jako dýchání – dochází k němu zcela přirozeně. Někdy jsou nejhoršími kritiky křesťané, kteří užívají Písmo jako zbraň. Takže, pokud tě někdo soudí, zkus mít na paměti čtyři věci:1) Projev pokoru. Jestli jsi vinen, přiznej to sobě, Bohu i lidem, kterých se to