„Věřil … a nedal se zastrašit … jako by Neviditelného viděl.“ Židům 11:27

Za čtvrté, když život začne být těžký, musíš zůstat pevný. Mojžíšův život se dá shrnout třemi slovy: „nedal se zastrašit“.
Životním faktem je, že není žádný zisk bez bolesti, žádný pokrok bez problémů a žádný úspěch bez protivenství. Mojžíš věděl, že potíže přicházejí do každého života, a věděl také, jak na ně reagovat a jít dál. My se to musíme naučit také. Jako Kristovi následovníci bychom nikdy neměli dovolit problémům, aby nás odradily; naopak by nás měly přivést blíže k Bohu. Kdosi řekl, že bychom nikdy neměli dovolit, aby nás problémy srazily – leda na kolena k modlitbě! Bůh v našem životě dopouští určité situace, abychom díky nim rostli. A bez vytrvalosti se daleko nedostaneme. Všimni si, že Mojžíš „věřil a nedal se zastrašit“. V co věřil? V koho věřil? V Boha! Nemluvíme zde o nějaké tělesné formě svépomoci. Mluvíme o tom, že když tě Bůh k něčemu povolá, tak tě pro to vybaví a zmocní. Sám půjde před tebou a postará se o všechny tvé potřeby. Když řekneš „ano“ k jeho plánu pro svůj život, můžeš se opřít o slovo: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28).
Takže musíš: a) vědět, kdo jsi; b) převzít odpovědnost za svůj život; c) stanovit si priority; d) vytrvat v těžkostech. Když se budeš držet těchto čtyř biblických pravd, bude Bůh tvému životu opravdu žehnat.