„Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!“        Přísloví 15:23

William Penn, který v roce 1681 založil britskou kolonii Pensylvánii (pozdější americký stát Pensylvánie byl pojmenován na jeho počest), formuloval šest zásad rozhovoru:
1) Vyhýbej se společnosti, kde není užitečné nebo nutné být; když tam musíš být, mluv málo a jako poslední.
2) Tam, kde je mluvení marné, je moudré mlčet; mlčení je vždy bezpečné.
3) Někteří jsou tak nevychovaní, že skáčou druhým do řeči a předjímají to, co chtějí říct, místo aby naslouchali a přemýšleli, než odpoví. To je necivilizované a hloupé.
4) Pokud si dvakrát rozmyslíš, než jednou promluvíš, budeš za to mluvit dvakrát lépe.
5) Je lepší mlčet, než nemluvit k věci. Mluv k věci, zvažuj, co je vhodné a kdy je správné mluvit.
6) Hleď, ať při všech diskusích je tvým cílem pravda, a ne snaha získat vítězství nebo usilovat o neoprávněný zájem. Svého kritika se snaž raději získat než konfrontovat.“
Stručně řečeno, nemluv nikdy bez uvážení! Dopřej si čas, abys do svých slov vložil moudrost, a vyhýbej se lidem, kteří druhé zastrašují nebo ponižují. Jedním z nejlepších způsobů, jak druhé lidi přesvědčit, je naslouchat jim. Pomlouvačný člověk mluví o druhých a nudný člověk o sobě, ale dobrý společník mluví o tom, co tě zajímá, a pozorně naslouchá tomu, co chceš říct. Pravda je, že čím více toho namluvíš, tím méně si lidé zapamatují. Navíc si tvá slova budou spíš pamatovat, když budou mít pocit, že máš zájem naslouchat jejich myšlenkám a obavám. Bible říká: „Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!“ (Přísloví 15:23).