„Na Hospodina slož svoji starost…“ Žalm 55:23

Máš na srdci břímě kvůli někomu, koho máš rád? Snažil ses mu pomoci, a nepodařilo se ti to? Nech ho být a nech Boha, aby jednal! Nechat ho být neznamená, že ti na tom člověku přestane záležet; znamená to, že ty mu nemůžeš pomoci. Neznamená to, že s ním už nechceš mít nic společného. Potřebuješ si uvědomit, že ty jsi jeho problém nezpůsobil, nemůžeš ho vyřešit a nemůžeš ho kontrolovat. Musíš se naučit nechat lidi, aby se poučili z důsledků svého jednání. Aby si přiznali, že tentokrát nemají výsledek ve svých rukou. Nejde o obviňování nebo snahu druhého změnit, jde o moudrost pochopit, že změnit můžeš jedině sám sebe. Naučit se „mít na srdci“ místo „opečovávat“. Jsi tomu člověku oporou, aniž by ses jej snažil napravovat, a místo abys jej soudil, umožníš mu být lidskou bytostí. Nechat člověka jít jeho vlastní cestou znamená nemíchat se do jeho záležitostí a nesnažit se kontrolovat každý jeho krok; to mu umožní, aby mohl ovlivnit své vlastní výsledky. Nevznášej se nad ním jako jeho vrchní ochránce, dovol mu, aby se sám postavil tváří v tvář realitě. Musíš ho přijímat takového, jaký je, ne ho odmítat.
Místo otravování, nadávání a hádek se uč pracovat na svých vlastních nedostatcích. Nechat ho být znamená nesnažit se všechno přizpůsobit svým přáním, ale brát každý den, jak přijde, a užívat si každý okamžik. Místo abys kritizoval a reguloval, nauč se soustředit na cíl, k němuž tě Bůh povolal. Přestaneš se s lítostí ohlížet za minulostí a místo toho se zamě??? na?sv?j r?st a??ivot proříš na svůj růst a život pro budoucnost.