Vyhýbej se nezdravému zaměření na sebe (4)

„K Hospodinu stále mé oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí!“ Žalm 25:15, B21

Hannah Whitall Smithová napsala: „Není pro nás nijak užitečné zkoumat se a pohrávat si s nadějí, že se můžeme nějak významně zdokonalit. Pán chce, abychom se zbavili své staré přirozenosti.“Tvé staré já je odhodláno vyžadovat si tvou pozornost.

Vyhýbej se nezdravému zaměření na sebe (3)

„… odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já…“ Efezským 4:22, B21

Očekává Bůh, že porosteš a budeš pracovat na svém zdokonalování? Ano! Ale jako zkoumání sebe samého může být marnou námahou, stejně tak i snaha změnit se, pokud se budeš zaměřovat na sebe a na své porážky, může být marná.

Vyhýbej se nezdravému zaměření na sebe (2)

„Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící.“ Lukáš 12:37

Když se soustřeďuješ sám na sebe, můžeš začít přemýšlet, co s těmi místy Písma, která nám konkrétně říkají, abychom „bděli“. Nemluví snad o tom, abychom hlídali sami sebe? To je dobrá otázka. Takže se na některé z těch biblických pasáží podívejme.V Markovi 13:34-37

Vyhýbej se nezdravému zaměření na sebe (1)

„Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte.“        2. Korintským 13:5

Zaměření na sebe nemusí být nutně špatné, pokud vede k duchovnímu růstu. Někteří lidé se mylně domnívají, že jde o biblický příkaz „zkoumat sami sebe“. Koneckonců nám přece Bůh řekl, abychom se „zkoumali“! S tímto vědomím začínají přemýšlet: „Jsem

Bůh je dobrý – stále!

„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!“         Žalm 34:9, B21

Žalmista řekl: „Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin…“ (Žalm 34:9, B21). Zvláštní pozornost věnuj slovům „okuste“ a „dobrý“. To, jak věříš v Boha, se projevuje ve způsobu, jakým žiješ. Co znamená „být dobrý“? Znamená to