Nenechávej si to pro sebe!

„Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán…“ Marek 5:19

Už ti někde bylo tak úžasně, že jsi odtamtud nechtěl nikdy odejít? Tak se cítil muž z páté kapitoly Markova evangelia, když ho Ježíš vysvobodil ze šílenství. Chtěl chodit s Ježíšem, naslouchat jeho učení, svědčit o jeho

Když zaseješ, budeš sklízet

„… kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“ 2. Korintským 9:6

Tvou finanční sklizeň určuje to, kolik utratíš, kolik ušetříš a kolik zaseješ do Božího království. Bible učí, že nepřetržitá setba zaručuje nepřetržitou sklizeň. Tvá budoucnost začíná tím, co právě teď držíš v ruce. Ničeho není tak málo, aby se to nedalo rozmnožit.Každý

Znát a užívat si Boží vůli

„Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají.“        Pláč 3:25, B21

Pokud jsi uprostřed duchovního boje, zde jsou tři myšlenky, které ti pomohou:1) Uvědom si, že naplňovat Boží vůli nemusí být snadné. Satan, tvůj nepřítel, se nevzdává bez boje. Strach a obavy jsou jednou z jeho tajných

Přetavený v „peci utrpení“

„Hle, přetavil jsem tě … v tavicí peci utrpení.“ Izajáš 48:10

Nikdy nežárli na talent někoho jiného. Nenech se jím znejistět, protože Bůh, který povolal a vybavil je, si použije i tebe. Když se naučíš oceňovat a chválit Boží dary v životě druhých, bude moci Bůh žehnat i tobě.Faktem je, že všichni jsme

Chraň svůj duchovní život

„Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.“ Jób 33:4

Do oken si můžeš dát mříže, do auta alarm, do firmy videokamery a cenné věci do trezoru. Jak ale chráníš to nejcennější, co máš, svůj duchovní život?Elíhú řekl Jóbovi: „… dech Všemocného mě oživil“ (Jób 33:4). Když do tebe v okamžiku spasení Bůh