„… od počátku roku do jeho konce.“ 5. Mojžíšova 11:12, B21

Na začátku nového roku si přečti toto slovo z Písma a stůj na něm: „Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval semenem a zavlažoval ji prací svých nohou jako zelinářskou zahradu. Země, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k ní, od počátku roku do jeho konce“ (5. Mojžíšova 11:10-12, B21). V několika příštích dnech se na tato slova podíváme blíže.
„Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli …“ (5. Mojžíšova 11:10, B21). Egypt byl místem stresu, trápení a zápasu. Ale Kanaán byl místem Bohem darovaného úspěchu, sebeúcty a duchovního růstu. Jinými slovy, tento rok pro tebe nemusí být stejný jako ten předchozí. Proč? Protože „Hospodin, tvůj Bůh, pečuje“. Jeremjáš řekl: „Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. ‚Můj podíl je Hospodin,‘ praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje“ (Pláč 3:21-25). David řekl: „… jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá“ (Žalm 30:6). Nemusíš se bát toho, co je před tebou. V letošním roce můžeš ve svém životě zažívat Boží lásku, milosrdenství, věrnost, dobrotu a přízeň.