„Obhlédl jsem situaci.“ Nehemjáš 4:8, přel. z angl.

Za prvé, musíš najít nejlepší způsob. Když Nehemjáš opravoval jeruzalémské hradby, řekl: „Obhlédl jsem situaci“ (Nehemjáš 4:8, přel. z angl.) Uvědomil si, že nejprve je nutno porazit nepřátele a vyrovnat se s překážkami: „Proto jsem postavil stráž pod svatým místem při hradbách na nechráněných úsecích. Postavil jsem tam lid podle čeledí s meči, kopími a luky“ (Nehemjáš 4:7). Aby překonal zastrašování, uvědomil si, že musí začít dělat věci jinak. Potřebovali nový systém. Zorganizoval tedy lidi podle jejich obdarování a silných stránek. Znakem bláznovství je opakovat stále stejné činnosti, ale očekávat odlišné výsledky.
Je třeba určitá moudrost. Když tě druzí zastrašují, nevzdávej se svých cílů. Místo toho navrhni nový přístup! Bylo to špatně, že Židé obnovovali hradby Jeruzaléma? Ne, jenom to zpočátku prostě špatně dělali! To je lekce i pro nás. Máš problém v manželství? Nevzdávej to, zkus nový přístup. Máš problém v podnikání? Nevhazuj ručník do ringu, hledej nový přístup, přestavěj svůj plán a zaměř se na nový cíl.
Už jsi někdy slyšel o principu osmdesát na dvacet? Mluví o tom, že osmdesát procent času trávíme dvaceti procenty neproduktivních aktivit a v důsledku toho jsme frustrovaní. Musíme věnovat osmdesát procent času na dvacet procent aktivit, které vedou k nejlepším výsledkům. Manažeři to nazývají „návratnost investic“. Takže věnuj většinu svého času a energie věcem, o nichž víš, že přinášejí výsledky.