„… šel jsem a řekl … ‚Nebojte se jich. Pamatujte na Panovníka velikého a budícího bázeň!‘“    Nehemjáš 4:8

Za druhé, nemysli na problém, mysli na Pána. Nehemjáš řekl: „Když jsem všechno přehlédl, šel jsem a řekl šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu: ‚Nebojte se jich. Pamatujte na Panovníka velikého a budícího bázeň!‘“ (Nehemjáš 4:8). Co konkrétně si z toho můžeš vzít? Tři věci:
1) Připomínej si Boží dobrotu v minulosti. Když začneš přemýšlet o všech dobrých věcech, které již Bůh ve tvém životě udělal, tvůj duch se povznese a úzkost zmírní.
2) Připomínej si Boží blízkost v současnosti. Co Bůh dělá ve tvém životě právě teď? Pravdou je, že on je s tebou, ať to cítíš, nebo ne. „Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu‘“ (Židům 13:5).
3) Připomínej si Boží moc do budoucnosti. Bůh ti dá sílu pro naplnění tvých potřeb.
Když tě něco odrazuje, odpoutej svou mysl od okolností a zaměř se na Pána, protože okolnosti tě mohou deprimovat a zastrašovat. Je pravděpodobné, že pokud se cítíš zastrašený, je to proto, že se věnuješ pochmurným myšlenkám. Jestli chceš mít povznášející pocit, musíš si plnit mysl povznášejícími myšlenkami. Vyber si nějaké biblické verše a nauč se je zpaměti, aby tě mohly stále povzbuzovat: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13). „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Římanům 8:31). „Všechno je možné tomu, kdo věří“ (Marek 9:23). Měj na paměti, že jsou to myšlenky, co určuje tvé pocity. Když naplníš svou mysl zaslíbeními z Božího slova, můžeš každé odrazování a zastrašování překonat.