„Bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy!“ Nehemjáš 4:8

Za třetí, bojuj s pochmurnými myšlenkami. Postoj je malá věc, vede ale ve finále k velkým rozdílům. Deprese, sklíčenost, pesimismus, zoufalství a odrazování zastaví více lidí než všechny nemoci světa. Nadšení tě dovede tam, kam pouhý talent nemůže. Zamysli se nad tím: Každý den se talentovaní lidé nechávají odradit a rezignují, zatímco lidé s menším talentem a schopnostmi se nevzdávají a uspějí. Winston Churchill jednou zavtipkoval: „Jsem optimista. Nezdá se, že by bylo příliš užitečné být někým jiným.“ Pokud opravdu, ale opravdu věříš, že Bůh je na tvé straně, budeš optimistický, a to navzdory tomu, že budeš čelit ohromným překážkám a odrazování.
Ve Starém zákoně skupina bývalých otroků obnovila jeruzalémské hradby za pouhých padesát dva dnů a dařilo se jim i dále. Jak to dokázali? Protože jejich vůdce řekl: Nenechte se odradit. Nevzdávejte se. Bojujte na každém kroku! A stejný princip funguje dodnes!
Jednou z oblíbených satanových zbraní je zastrašování. Ví, že tě nikdy neporazí, dokud nepřijmeš porážku ve své hlavě. Ty ale máš moc mu odolávat. Bible říká: „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás…“ (Jakub 4:7). Co bys tedy měl dělat, když satan stojí ve dveřích a zastrašuje? Neotvírej! Nezvi ho dál! Nic nepřijímej! Nic nepodepisuj! Místo toho se podřiď Bohu – a vzepři se mu! Všichni čas od času zažíváme únavu, frustraci, selhání a strach. Když se však postavíš na Boží zaslíbení a budeš čerpat sílu od Pána, můžeš se rozhodnout, že se nenecháš zastrašit ani odradit. Volba je na tobě!