„Hle, přetavil jsem tě … v tavicí peci utrpení.“ Izajáš 48:10

Nikdy nežárli na talent někoho jiného. Nenech se jím znejistět, protože Bůh, který povolal a vybavil je, si použije i tebe. Když se naučíš oceňovat a chválit Boží dary v životě druhých, bude moci Bůh žehnat i tobě.
Faktem je, že všichni jsme pro Boží plán potřební. Bible říká: „Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl“ (1. Korintským 12:18). Bůh určuje a Bůh přiděluje! Hledej ho tedy, a najdeš svůj úkol. Proč Ježíš řekl: „Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených“ (Matouš 22:14, B21)? Částečnou odpověď najdeme v těchto slovech: „Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení“ (Izajáš 48:10). Potřebuješ více než jen povolání – potřebuješ charakter, abys byl důvěryhodný. A to znamená, že musíš strávit čas v přetavujícím ohni. Obecně řečeno, není to tvé povolání, co tě dostane do potíží. Je to tvůj charakter – nebo jeho nedostatek! Jako by Bůh říkal: „Chci vidět, jak reaguješ pod tlakem. Zajímá mě, co uděláš, když chceš ‚ano‘, ale musíš žít s ‚ne‘. Když chceš stát ve veřejné službě, ale jsi přidělen do zákulisí.“ Bůh je moudrý obchodník, nevystaví si do výlohy neprověřené zboží.
V jaké „peci utrpení“ jsi? Cítíš její přetavující oheň? Pokud ano, raduj se! Až vyjdeš, budeš vybavený a připravený ke službě. To je dnešní slovo pro tebe!