„… odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já…“ Efezským 4:22, B21

Očekává Bůh, že porosteš a budeš pracovat na svém zdokonalování? Ano! Ale jako zkoumání sebe samého může být marnou námahou, stejně tak i snaha změnit se, pokud se budeš zaměřovat na sebe a na své porážky, může být marná. Biblická cesta ke změně je odvrátit se od sebe samého a soustředit se na Krista.
Pavel říká: „My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě“ (2. Korintským 3:18, B21). Bůh nemá zájem o vylepšování naší tělesnosti. V jeho očích je „zdokonalené tělo“ stále jen „tělo“. Má zájem o zdokonalení charakteru, nikoli o pouhé sebezdokonalování. Žádná sebezdokonalovací strategie nemůže změnit tvou starou přirozenost. Pouze Bůh tě svým Duchem může učinit více podobným Kristu. Když „ho budeš odrážet (dívat se a studovat) jako v zrcadle (v Božím slově), budeš proměňován ke stejnému obrazu (Božímu obrazu, na který hledíš), od slávy k slávě (na stále dokonalejší úroveň)“. Nestane se to díky tvému úsilí, ale díky jeho milosti.
Zajímá tě, co se stane s tvým tělem? Konečným Božím plánem je nahradit ho novým nebeským tělem. Proto Pavel napsal: „… odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb“ (Efezským 4:22, B21). Nemáš se snažit své staré já měnit, upravovat nebo opravovat – musíš ho „odhodit“! Když se soustředíš na Krista a na obecenství s ním, budeš uvolňován z nadvlády své staré přirozenosti a porosteš do přirozenosti nové, podobně jako humr, který, jak roste, se zbavuje sevření svých starých těsných krunýřů. Budeš proměňován zevnitř ven.