„Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě.“ Přísloví 14:23, B21

Jednoho dne vyprávěl dědeček svým vnoučatům o tom, jak přišel do Ameriky. Mluvil o vlacích a o lodi, které ho přivezly z jeho domova ve východní Evropě, o přijímacím procesu, jímž procházel na Ellisově ostrově společně s jinými přistěhovalci, a o tom, jak se šel najíst do jídelny na Dolním Manhattanu. Posadil se k jednomu prázdnému stolu a dlouho čekal, až si bude moci objednat jídlo, ale nikdo nepřicházel. Nakonec se naproti němu posadila nějaká žena s podnosem plným jídla a vysvětlila mu, jak to funguje v samoobslužné jídelně. „Začnete na konci,“ ukázala na hromadu podnosů. „Pak půjdete podél výdejního pultu a vezmete si, co chcete. Na druhém konci vám řeknou, kolik máte zaplatit.“ Dědeček se na chvíli zamyslel, a pak pokračoval: „Brzy jsem zjistil, že v téhle zemi všechno funguje stejně. Život zde je jako samoobslužná jídelna: Pokud jsi ochoten zaplatit cenu, můžeš dosáhnout čehokoli, i velmi velikého úspěchu. Nikdy ale nezískáš to, po čem toužíš, když budeš čekat, až ti to někdo přinese. Musíš vstát a sám si pro to dojít.“
Rozdíl mezi tím, kde právě jsi, a tím, kam se chceš dostat, se dá shrnout dvěma slovy – tvrdá práce! Možná přemýšlíš, jestli Bůh chce, abys uspěl. Ano, úspěch ti ale nespadne do klína. Bůh slíbil, že požehná každé dílo tvých rukou (viz 5. Mojžíšova 28:12). Cesta od ambic k úspěchu vede přes bezpočet hodin vytrvalého úsilí a neustálého zdokonalování.