Buď k Bohu štědrý

„Elijáš jí řekl: ‚Neboj se.‘“ 1. Královská 17:13

Představ si matku s dítětem za krutého hladomoru. Mají potraviny právě tak na jedno poslední jídlo. A teď si představ Elijáše, jak jí říká: „Rozděl se se mnou o to, co máš. Neboj se, Bůh se postará, abyste měli k přežití více než dost.“ Co

Předej své starosti Bohu

„Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“        Matouš 6:27

Starosti nezmění nic, leda tebe – a ne zrovna k lepšímu. Nezaplatí tvé účty, nevyřeší vaše rodinné problémy, ani ti nezajistí klidný spánek. Starostmi si neprodloužíš život ani o jeden den, ani o malý kousíček. Zato kvůli nim

Jak se účinně modlit

„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ Jakub 5:16

Bible říká: „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců“ (Jakub 5:16-17). V těchto verších jsou dvě slova, kterým bychom měli věnovat pozornost:1) „Vroucí“. To je

Jak si udržet pokoj a radost

„Bůh … nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře…“ Římanům 15:13

Pán nám zaslíbil, že můžeme zažívat radost v každé situaci, které čelíme. Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Jak si tedy můžeš tuto radost zachovat a

Jsi dnes v nějaké bouři?

„Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď…“ Matouš 14:22

„Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh…“ (Matouš 14:22). Co myslíš, věděl Ježíš, že se schyluje k bouři? Ano. Proč je tedy vyslal přímo do ní? Aby se něco naučili, vyrostli, a aby