„Bůh … nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře…“ Římanům 15:13

Pán nám zaslíbil, že můžeme zažívat radost v každé situaci, které čelíme. Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Jak si tedy můžeš tuto radost zachovat a neztratit ji?
Apoštol Pavel nám říká: „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře (díky prožitku vaší víry), aby se rozhojnila (překypovala, přetékala) vaše naděje mocí Ducha svatého“ (Římanům 15:13). Všimni si toho velmi důležitého slova „ve víře“. Mít otázky je v pořádku, nikdy ale nesmíš pochybovat o Boží lásce a věrnosti vůči tobě.
Jeden biblický učitel napsal: „Vzpomínám si na jeden večer, kdy jsem se cítil silně nespokojený a rozčarovaný. Neměl jsem pokoj ani radost a bylo mi úplně mizerně. Přečetl jsem si verš z listu Římanům 15:13 a to bylo pro mě opravdu ‚slovo pro danou chvíli‘. Můj problém byl prostý: místo, abych věřil, tak jsem pochyboval. Pochyboval jsem o bezpodmínečné Boží lásce ke mně, pochyboval jsem, že jsem slyšel jeho hlas, pochyboval jsem o jeho povolání pro můj život a pochyboval jsem, že by ze mě mohl mít vůbec nějakou radost. Naplňovaly mě samé pochyby … pochyby … pochyby. Když jsem si ten problém uvědomil a vrátil se k víře bez pochybování, okamžitě se mi vrátily radost a pokoj. Zjistil jsem, že v mém životě znovu a znovu platí jedno a totéž: Když se zdá, že ztrácím radost a pokoj, zkontroluji svou víru – a obvykle zjistím, že ta je také pryč.“ A stejný princip platí dnes i pro tebe!