„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ Jakub 5:16

Bible říká: „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců“ (Jakub 5:16-17). V těchto verších jsou dvě slova, kterým bychom měli věnovat pozornost:
1) „Vroucí“. To je popis intenzivního žáru, který vychází z planoucího ohně. Amplified Bible (Rozšířená Bible) to popisuje slovy: „Opravdová (od srdce a neustálá) modlitba spravedlivého člověka zpřístupní úžasnou moc (s dynamickým účinkem)“ (Jakub 5:16, přel. z angl.). Pokud si nedáš pozor, můžeš padnout do léčky představy, že musíš před modlitbou nebo při ní v sobě vybudit silné emoce, aby tvé modlitby mohly být vyslyšeny. Tak to ale není! Tvé pocity možná působí na tebe, na Boha ale zapůsobí jedině tvá víra. Bible říká: „Kdo k němu (k Bohu) přistupuje, musí věřit … že se odměňuje těm, kdo ho hledají“ (Židům 11:6). To, že jsi včera při modlitbě prožíval zvláštní Boží přítomnost a dnes ne, ještě neznamená, že dnes Bůh tvé modlitby neslyší a neodpoví na ně.
2) „Spravedlivého“. Elijáš byl člověk spravedlivý, ale rozhodně nebyl dokonalý. Ano, jeho modlitby byly účinné. Také ale trpěl záchvaty strachu a hluboké deprese. Co z toho tedy plyne? Vzhledem k tomu, že jsi oblečen do Kristovy spravedlnosti, jsi před Bohem vždy hoden a jsi přijatelný. Proto si můžeš být jistý, že Bůh tvé modlitby slyší a že na ně odpoví. S tímto vědomím se můžeš účinně modlit.