„K tomu směřujte…“ Koloským 3:2

Bible říká: „… hledejte to, co je nad vámi (vyšší věci) … K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem“ (Koloským 3:1-2).
Na tomto světě se děje mnoho věcí, které mohou snadno ovlivnit naši mysl i emoce, a my se musíme naučit, jak se nad ně povznést. Když se množí negativní myšlenky a snaží se ovládnout tvé emoce, musíš věnovat pár minut času k nastavení mysli a soustředění se na „vyšší věci“. To ti často pomůže, abys mohl o tom, co tě trápí, mluvit pozitivně. Například můžeš mluvit sám k sobě: „Možná moje rodina není ve všem taková, jak bych si přál, jsem ale vděčný, že mám rodinu. Můj dům třeba není tak pěkný, jak bych chtěl, pořád je to ale dobré místo k životu. Možná zrovna prožívám těžké období, ale Ježíš je se mnou a vyvede mě z toho.“
Ďábel ví, které tlačítko má u tebe stisknout, aby vyvolal emotivní reakci. Co tedy s tím? Postav se na Boží slovo: „Požehnaný (šťastný, štěstím obdařený, záviděníhodný) je člověk, jehož kázníš … instruuješ … a vyučuješ ze svého zákona, abys jej mohl obdařit mocí k zachování klidu ve dnech protivenství…“ (Žalm 94:12-13, přel. z angl.). Čím více budeš sám sebe káznit, abys dokázal říct „ne“ svým pocitům a „ano“ Boží moudrosti, tím snazší pro tebe bude porážet nepřítele v duchovním přetahování. Proto se dnes rozhodni, že svůj život nebudeš budovat na nespolehlivých emocích a raději se soustředíš na „vyšší věci“.