„Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje.“ Římanům 12:8

Věděl jsi, že existuje něco jako „dar povzbuzování“? Ano! Bible říká: „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás … Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje“ (Římanům 12:6-8).
K tomu, abys ukázal, že máš tento dar, nepotřebuješ zvláštní talent ani vysoké IQ. Každý den potkáváš lidi, kteří potřebují povzbuzení. Možná to na sobě nedávají znát, ale v nitru bojují o to, aby udrželi hlavu nad vodou. Někteří jsou přímo zoufalí a tvá slova je mohou pozvednout. Někdy stačí dokonce pouhý úsměv! Jób řekl: „Usmíval jsem se na ně, když ztráceli víru, a oni neodmítali světlo mé tváře“ (Jób 29:24). Podobně to vyjádřil i Šalomoun: „Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost“ (Přísloví 12:25).
Nemysli si, že lidé, kteří se chlubí, jakého dosáhli postavení a úspěchu, nepotřebují povzbuzení. David se stal nejprodávanějším autorem, jehož žalmy se dodnes čtou po celém světě. Byl také nejpopulárnějším izraelským králem. Jeho vítězství v bitvách mu závidí všichni stratégové vojenských akademií. A přece měl dny, kdy se cítil být úplně na dně: „Můj pád je už blízko, stále mám před sebou svoji bolest“ (Žalm 38:18). I nejprodávanější autoři, králové a generálové potřebují povzbuzení, netýká se to jen průměrných lidí. Potřebuje ho každý! A to je dobře, protože pokud máš dar povzbuzování, nebudeš nikdy bez práce. Proto buď vnímavý k Božímu vedení, a když tě Pán vyzve, abys někoho povzbudil – udělej to!