Spoléhej na Boží přítomnost a jeho lid

„… není od nikoho z nás daleko.“ Skutky 17:27

Bible říká, že Bůh není od nikoho z nás daleko (viz Skutky 17:27)! On nemá oblíbence. Od davů na městských bulvárech až po izolované venkovany v údolích a džunglích, všichni lidé si mohou užívat Boží přítomnost. Mnozí to ale nedělají. Trmácejí se životem, jako

Osobní růst (2)

„Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“        Přísloví 2:6Osobní růst zahrnuje čtyři věci:1) Prostředí. Musíš si najít místo v prostředí, které podporuje růst. Některé ryby rostou podle velikosti svého životního prostoru. Když je chováš v malé nádobě, zůstanou malé, ale pokud je vypustíš do oceánu, vyrostou do původně zamýšlené velikosti. Stejný princip

Osobní růst (1)

„Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.“ Přísloví 3:13

Zde jsou tři důvody, proč nezažíváme osobní růst:1) Myslíme si, že růst přichází výhradně na základě zkušeností. Myslet si, že osobní růst přichází jen se zkušeností, je, jako by lukostřelec střílel šípy mimo terč a myslel si, že se zlepšuje jednoduše proto,

Jsi Bohem obdarovaný (3)

„Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.“ 1. Korintským 12:14

Svůj duchovní dar nemůžeš ovlivnit víc, než dokážeš ovlivnit barvu svých očí. Duch svatý dává své dary, jak sám chce (viz 1. Korintským 12:11). Všimni si tří věcí:1) Každý jsme jiný. „Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky

Jsi Bohem obdarovaný (2)

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“        Římanům 12:6

Neříkej: „Nejsem Bohu k ničemu,“ nebo „nejsem v církvi potřeba,“ nebo „není nic, kde by si mě mohl Bůh použít.“ Jsi Bohem obdarovaný! Jsi povolaný, abys používal svůj dar k požehnání druhým, k budování církve a zjevování Božího království světu,