„Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘…“ Matouš 5:37

Dobří vyjednávači vědí, že přílišné mluvení je známkou nejistoty a slabosti. Někdy je nejmocnějším slovem v kterémkoli jazyce jednoduché „ano“ nebo „ne“ bez dalšího vysvětlování nebo rozvíjení. Většina rozhodnutí nakonec dospěje do tohoto bodu. Abys k němu mohl dojít, musíš být schopen zodpovědět tyto tři otázky:
1) Záleží toto rozhodnutí jenom na mně? Jestli jsi jediný nebo poslední, kdo má rozhodnout, neotálej, neváhej a rozhodni. A než to uděláš, postav se na toto slovo: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána“ (Jakub 1:5).
2) Co se stane, když toto rozhodnutí odložím? Ve většině případů se věci pro jednu nebo více zainteresovaných stran zlepší nebo zhorší. Takže své rozhodnutí pečlivě zvaž a měj na paměti, že většinou je třeba se přiklonit na stranu pádnějšího argumentu, potom teprve rozhodni. V tu chvíli stůj na Písmu: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:5-6).
3) Má každé rozhodnutí morální a duchovní rozměr? Ano, má! Když děláš kompromisy se svým přesvědčením nebo charakterem, abys dosáhl obliby nebo výhody, skončíš morálně a duchovně v úpadku. Takže se drž svých hodnot, stavěj na nich svá rozhodnutí a stůj na Písmu: „Dobrý dochází u Hospodina zalíbení…“ (Přísloví 12:2).