„… což si napřed nesedne a nespočítá náklad…?“ Lukáš 14:28

Je rozdíl mezí tím, co si přeješ, a tím, co ve skutečnosti je. Pokud jsi přirozeně optimistický člověk, může být pro tebe těžké uvažovat realisticky. Ve skutečnosti si můžeš myslet, že to odporuje víře. Ne, víra nepopírá problém, ale spojuje tě s Bohem, díky jehož síle můžeš problém překonat. Realistické uvažování ti pomůže se dvěma věcmi:
1) Minimalizovat zbytečné riziko. Veškeré jednání má důsledky. Realistické uvažování ti pomůže odhadnout, jaké ty důsledky mohou být. To je obzvlášť důležité, pokud tvé jednání ovlivňuje druhé. Staré heslo „očekávej to nejlepší, ale měj plán pro to nejhorší“ dává smysl. Když budeš uvažovat tímto způsobem, minimalizuješ zbytečné riziko. Dá ti to cíl a plán, jak ho dosáhnout. Dobrou zprávou je, že abys mohl uspět, potřebuješ cítit naději. A špatnou zprávou je, že naděje není strategie.
2) Poznat, co potřebuješ změnit. Lidé, kteří spoléhají výhradně na naději, pokud jde o jejich úspěch, mají zřídkakdy mezi prioritami změnu. Jestli máš pouze naději, naznačuješ, že nemáš úspěch ve svých rukou. Dáváš najevo, že to je věc štěstí a náhody – tak proč se obtěžovat se změnou. Nic není takové jako realita, která ti upřeně hledí do tváře, aby ti pomohla uvidět, co je potřeba změnit. Změna sama o sobě nepřinese růst, ale bez změny růstu nedosáhneš.
Následování Krista je tím nejpožehnanějším a nejradostnějším životem, jaký můžeš žít. Musíš za něj ale zaplatit určitou cenu. Ježíš v tom byl realistický: „Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem … což si napřed nesedne a nespočítá náklad…?“ (Lukáš 14:27-28).