„… podobná vidění, které jsem spatřil…“ Ezechiel 8:4, ČSP

Když ti Bůh dá vizi, změní to tvůj život. John Sculley, bývalý prezident společností PepsiCo a Apple, řekl: „Budoucnost patří těm, kteří vidí možnosti dříve, než jsou zjevné.“ Bible nám říká, že Bůh povolává v bytí to, co není (viz Římanům 4:17). Vize maluje cíl, zapaluje v tobě oheň a táhne tě vpřed. Pokud to, o co v životě usiluješ, nepochází z palčivé touhy uvnitř tebe – z nejhlubších hlubin toho, kdo jsi a čemu věříš – nebudeš schopen toho dosáhnout. Proč? Protože na cestě budeš muset překonávat překážky, protivenství, zátarasy a odpor. Vize, kterou měla Ester, znamenala dát všanc svůj život, aby zachránila židovský národ od vyhlazení. Řekla: „Mám-li zahynout, zahynu“ (Ester 4:16). Zahynula? Ne, musela ale být ochotná zahynout. Jsi ochoten ty? Abys naplnil svou vizi, musíš udělat dvě věci:
1) Zhodnoť se. Jestli jsi dříve uvažoval o vizi svého života a jasně jsi ji zformuloval, zhodnoť, jak dobře ji naplňuješ. Mluv s těmi, kterým důvěřuješ, a požádej je, aby ti řekli, jaká je podle nich tvá vize. Pokud to dokážou zformulovat, potom ji pravděpodobně žiješ.
2) Zapiš to. „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst“ (Abakuk 2:2). Psaní vyjasňuje tvoje myšlení. Jak je jednou tvoje vize zapsaná, stává se mapou k tvému cíli. Nahlížej do ní často a sleduj ji vším, co v tobě je. Pokud to uděláš, je šance, že se dočkáš naplnění své vize.