„… komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.“ Lukáš 12:48

Spisovatel H. Jackson Brown Jr. zavtipkoval: „Talent bez disciplíny je jako chobotnice na kolečkových bruslích. Je tam hodně pohybu, ale nikdy nevíš, jestli to bude dopředu, dozadu nebo do strany.“ Pokud víš, že máš talent, a viděl jsi hodně pohybu, ale málo konkrétních výsledků, je možné, že ti chybí sebekázeň. Podívej se na svůj rozvrh z minulého týdne. Kolik času jsi věnoval pravidelným, disciplinovaným činnostem? Udělal jsi něco pro vlastní růst a zdokonalení? Pokud tyhle věci odkládáš a říkáš si, že je uděláš později, potřebuješ zapracovat na sebekázni. Na zdi jedné kanadské školky je nápis: „Nejlepší čas zasadit strom byl před pětadvaceti lety. Druhý nejlepší čas je dnes.“ Takže počínaje dneškem začni být disciplinovaný. Proč? Protože:
1) Postoupit na další úroveň něco stojí. Americký dramatik Sidney Howard poznamenal: „Polovina znalosti o tom, co chceš, je vědět, čeho se musíš vzdát dříve, než toho dosáhneš.“
2) Buď ochotný začít s málem. Zpočátku tvůj zisk bude malý, ale poroste. Rozdíl mezi vítězem, který získá zlatou medaili, a ostatními závodníky tvoří často jen setiny vteřiny.
3) Dostaň se do správného prostředí. Protože zlepšení vždycky vyžaduje určitou míru rizika a selhání, vyber si místo, kde jsou podporovány růst a experimentování.
4) Věř, že to vždycky dokážeš udělat lépe. Cokoli jsi udělal určitým způsobem za určitý čas, může být vždycky uděláno lépe. Takže s Boží pomocí se můžeš stále zlepšovat.