„… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností…“ Filipským 2:3

Dilema nejistých vedoucích je následující: Pokud se druhým daří v práci, bojí se, že budou vypadat špatně. Také se ale bojí, že pokud druzí udělají práci špatně, oni stejně budou vypadat špatně. Takže se snaží dělat všechno sami. Výsledkem je, že nikdy neuspějí nebo je jejich úspěch omezený. Pavel to vyjádřil takto: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Filipským 2:3-4).
Naproti tomu jistí vedoucí jsou schopni věřit druhým, protože věří sami sobě. Nejsou arogantní, znají své silné i slabé stránky a váží si sami sebe. Když se jejich lidem daří dobře, nepřipadají si ohrožení. Udělají všechno, co je v jejich silách, aby k sobě přitáhli ty nejlepší lidi, a pak je vybudovali, takže podají svůj nejlepší výkon. Když tým jistého vedoucího uspěje, udělá mu to velkou radost. Považuje to za největší kompliment, který může dostat za své vůdcovské schopnosti. Jeden spisovatel napsal: „Nic není větší překážkou tomu být zadobře s ostatními, než nebýt zadobře sám se sebou.“ Takže co bys měl dělat?
1) Poznej sám sebe. Pokud si přirozeně nejsi sám sebou jistý, požádej někoho, komu důvěřuješ, aby ti řekl tvé tři nejsilnější a nejslabší stránky. Neobhajuj se, až uslyšíš odpověď. Posbírej informace a přemýšlej o nich.