„… v utišení a v důvěře bude vaše síla.“ Izajáš 30:15, ČSP

Když se ve tvých vztazích objeví problémy, budeš nucen se stát překladatelem, vyjednavačem, diplomatem a tvůrcem pokoje. A zásadní význam budou mít dobré komunikační schopnosti.
Nic není více frustrující, než když tě lidé nechápou nebo pořádně nevyslechnou, když tě ignorují nebo si tvá slova špatně vykládají. Ale mluvení nemusí být vždy řešením. Někdy naopak problém ještě zvětšuje. Naše chyba je v tom, že často věnujeme problému příliš mnoho slov, mluvíme o něm, místo abychom byli zticha a soustředili se na řešení. Bůh ti dal dary, které potřebuješ ke změně situace. Nemluv o tom, místo toho to udělej! Když příliš mluvíme nebo mluvíme bez přemýšlení, může nás to odvést od řešení, které bychom jinak viděli.
Jakub nám vysvětluje, že co říkáme, má nesmírnou ničivou moc: „… jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les!“ (Jakub 3:5). Samotný tón našeho hlasu může rozhovor změnit na běsnící oheň! Nebuď člověkem, z jehož úst šlehají plameny. Kroť svůj jazyk. Využij situaci, když se objeví, a vnes do ní světlo a život! Mluv pozitivně, vždyť Bůh je stále na trůnu a má plán. Vhodná odpověď často vyžaduje ztišení, a pak pečlivé zvážení. Někdy je lépe prostě mlčet. Když jsi nervózní, je pravděpodobné, že budeš příliš mluvit. Když se budeš zlobit, situaci jen zhoršíš. A když budeš příliš agresivní, místo abys vyhrál, prohraješ. Bible říká: „… v utišení a v důvěře bude vaše síla“ (Izajáš 30:15, ČSP). A to je biblická zásada, která vždycky funguje.