„Místu … dal Jákob jméno Bét-el.“ 1. Mojžíšova 35:15

Co bys měl dělat, když se cítíš znechucený a bojíš se, že jsi ztratil cestu? To je otázka, před níž stál Jákob. A když se obrátil v srdci k Bohu, dostal tuto odpověď: „‚Vstaň a vystup do Bét-elu … udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když jsi prchal před svým bratrem Ezauem.‘ Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: ‚Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte si šat, budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel‘“ (1. Mojžíšova 35:1-3).
Možná přímo neuctíváš modly, čeho se ale potřebuješ „zbavit“? Bét-el znamená „místo, kde bydlí Bůh“. Jákob se tedy vrátil na místo, kde se setkal s Bohem, kde dostal vizi pro svou budoucnost a kde poprvé okusil radost ze života ve smluvním vztahu s Bohem. Nadělal sis v životě nepořádek? Pak se vrať do Bét-elu, tam, kde ses poprvé setkal s Bohem. Postav oltář a polož na něj svůj život. Udělej, co říká Písmo: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Římanům 12:1-2).