Vypořádej se se strachem (7)

„… Bůh nám nedal ducha bázlivosti…“ 2. Timoteovi 1:7

Během americké revoluční války ovládlo Španělsko Bahamy. V dubnu 1783 zverboval jihokarolínský podplukovník Andrew Deveaux hrstku domobránců a osadníků z bahamského ostrova Harbour Island s úmyslem dobýt pomocí chytré strategie zpět bahamské hlavní město Nassau. Měl s sebou pouhých dvě stě mužů, tedy mnohem

Vypořádej se se strachem (6)

„… čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo …“ Jób 3:25

Představuješ si někdy předem řešení problémů, kterých se bojíš, že by tě mohly potkat? Ironií je, že pokud to děláš, může se z nepodloženého strachu stát skutečný problém, protože jsi vynaložil energii na zbytečné úvahy místo na užitečnou činnost.Joe Tye, autor

Vypořádej se se strachem (5)

„Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“ Žalm 27:1

Staré anglické rčení říká: „Strach dělá vlka většího, než je.“ Strach zveličuje problém a výsledkem je, že plýtváš cennou energií tam, kde bys neměl. Někdy se například vyhýbáš věcem, které ti ve skutečnosti vůbec nemohou uškodit. Jako ten muž, který se

Vypořádej se se strachem (4)

„Jakmile nohy kněží … spočinou ve vodách … vody … zůstanou stát jako … hráz.“     Jozue 3:13

Aby Izraelci mohli vstoupit do zaslíbené země, museli překročit Jordán v době, kdy byla řeka rozvodněná. Báli se? Ty by ses nebál? Jenže jediným způsobem, jak mohli dosáhnout cíle, bylo udělat přesně to, z čeho

Vypořádej se se strachem (3)

„… přepadl mě strach a třásl jsem se, všechny kosti se mi strachem chvěly…“ Jób 4:14

Strach může být zničující. Proč? Protože plodí další strach! A nejzákeřnější na něm je jeho schopnost přehánět. Bývalý vedoucí americký chirurg C. Everett Koop řekl: „Lidé prostě špatně chápou, co je nebezpečné.“ Bojíš se létání? Faktem je,