„Příbytkem je Bůh dávnověký, pod tebou jsou paže věčné.“ 5. Mojžíšova, 33:27, ČSP

Zamysli se nad těmito nadčasovými slovy Margarety Fishbackové Powersové: „Jedné noci jsem měla sen. Šla jsem se svým Pánem po mořské pláži. Na nebi probleskovaly výjevy z mého života. Všimla jsem si, že každý výjev provázely dvě řady stop v písku, jedny stopy byly moje a druhé Pánovy. Když se přede mnou objevil poslední výjev z mého života, ohlédla jsem se na stopy v písku. Byly tam jen jedny. Uvědomila jsem si, že to byly chvíle v mém životě, kdy jsem byla nejvíce na dně. Stále mě to trápilo, proto jsem se na to Pána zeptala: „Pane, když jsem se tě rozhodla následovat, řekl jsi mi, že celou cestu půjdeš se mnou. A přitom v nejtěžších dobách svého života vidím jen jedny stopy. Nemohu prostě pochopit, proč jsi mne opustil, když jsem tě nejvíce potřebovala.“ „Moje drahé dítě,“ zašeptal, „miluji tě a nikdy tě ve zkouškách a trápení neopustím, nikdy! Když jsi viděla jen jedny stopy, byly to chvíle, kdy jsem tě nesl v náruči!“
Pokud potřebuješ ještě více ujištění, přečti si tyto dva verše: „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs“ (5. Mojžíšova 31:8). „Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘“ (Židům 13:5-6). Dnešní slovo pro tebe zní: Bůh je s tebou!