„… já jim dávám věčný život…“ Jan 10:28

Zárukou tvého spasení není tvůj výkon, ale Kristův výkon na kříži. Jistě budou chvíle, na které budeš hrdý, a jiné, za které se budeš stydět. Pokud ale svou naději skládáš v Krista, jsi spasený a půjdeš do nebe.
Ježíš řekl: „Já jim dávám věčný život: nikdy o něj nepřijdou, ani nezahynou na věky. (Po všechny věky nebudou žádnými prostředky zničeni.) A nikdo je nebude moci vyrvat z mé ruky“ (Jan 10:28, přel. z angl.). Ba co víc, Bůh si na nás uplatňuje nárok: „Skrze svého Ducha nás označil svým věčným slibem; je to jistotný počátek toho, co je rozhodnut dovršit“ (2. Korintským 1:22, přel. z angl.). Sám jsi udělal něco podobného, když jsi vyryl své jméno do drahocenného prstenu nebo sis podepsal pracovní nástroj či iPad. Razítko označuje vlastnictví. Bůh si nás razítkuje svým Duchem. Přítomnost jeho jména odstrašuje potenciální zloděje. Satan je zahnán prohlášením: „Ruce pryč! Toto vykoupené dítě je moje!“
Kde není jistota spasení, tam není pokoj. Kde není pokoj, není ani radost. A absence radosti přináší život ve strachu. Boží milost formuje sebevědomého ducha, který prohlašuje: „… vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne“ (2. Timoteovi 1:12). Svůj palubní lístek pro let do nebe máš jistý: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život“ (1. Janova 5:13). Není to tak, že ty se držíš Boha, to on drží tebe!