„Vy jste již čisti pro slovo…“ Jan 15:3

Tvá nová přirozenost je naprogramována tak, aby chtěla poslouchat Boha podobně, jako je kalkulačka naprogramována na výpočet čísel. Když jí zadáš správné informace, získáš správnou odpověď. Tvá nová přirozenost je naprogramována tak, že když ji budeš sytit Božím slovem, poskytne ti správnou odpověď. Proto se tě satan snaží příliš zaměstnat jinými věcmi, abys netrávil čas četbou Bible. Jeho cílem je, abys zůstal slabý a neefektivní.
Pavel napsal: „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu…“ (2. Korintským 3:18). Zrcadlo je v podstatě reflektor. A čím více času trávíš nad Božím slovem, tím více začínáš odrážet (reflektovat) jeho podobu. To se ale nestane, když se jen tu a tam chytneš nějakého verše, nebo si vybereš jeden úsek. Ne, ty potřebuješ denně obnovovat svou mysl Božím slovem do té míry, že se Duch svatý spojí s tvým duchem a bude v tobě formovat kristovský způsob života. Ježíš řekl: „Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně“ (Jan 15:3-4).
Když na talíři zaschne jídlo, je nutno talíř namočit do horké vody, aby se odmočil a zbytky šly odstranit. Proto musíš svou mysl namočit do Božího slova. To odstraňuje nejen těžký hřích, ale i zatvrdlé, připečené a trucovité postoje, které ti brání růst v milosti.