„… ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.“ Jób 23:10

Jób během jediného dne přišel o rodinu i o majetek. A přece při pohledu zpět řekl: „… ať mě zkouší, vyjdu jako zlato“ (Jób 23:10).
K výrobě zlata je třeba mnohem větší žár než k výrobě cínu. Kterým z těch dvou kovů bys tedy chtěl být? Aby sis mohl užívat požehnání, které má pro tebe Bůh v plánu, musíš projít životními zkouškami.
V počátcích americké televize program běžně přerušovaly půlminutové „zkoušky bezpečnostního systému vysílání“. To byly zkoušky hodně podobné těm, které přicházejí do našeho života – neplánované a nevítané. Vždycky se zdá, že přicházejí v nejhorší možnou dobu. Na rozdíl od televizních zkoušek ty životní netrvají třicet sekund a pak nekončívají. Ne, mohou trvat celé týdny, roky, a v některých případech i celý život. A důvod „proč“ ti možná nikdy nebude zcela jasný.
Jednu stránku zkoušky však máš ve své moci. Totiž to, jak na ni odpovíš. Pravdou je, že testy jsou neocenitelnou, nedílnou a nepostradatelnou součástí tvého duchovního růstu. Bez nich nikdy neporosteš a nedozraješ tak, jak je třeba. A to, jak se se zkouškami vypořádáš, bude určující pro tvé svědectví. Pavel napsal: „To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme“ (2. Korintským 4:15-16). Zkrátka se ti té zkoušky dostalo z milosti.