„Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků zpráchniví.“    Přísloví 10:7

Vynálezce Charles F. Kettering jednou řekl: „Největší věc, kterou může tato generace udělat, je, položit pár odrazových můstků pro generaci následující.“ Z krátkodobého pohledu si lidé mohou při vzpomínce na tebe vybavit tvé úspěchy a mohou s obdivem mluvit o tom, co jsi dokázal pro sebe získat. Z dlouhodobého hlediska si ale budou nejvíce pamatovat to, co jsi udělal pro ostatní. Proto se v Bibli píše: „Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků zpráchniví“ (Přísloví 10:7). Jestli chceš být požehnáním pro ostatní, musíš projevovat skutečný zájem o lidi a musíš být schopen docenit, jak velký dopad může mít dobrý odkaz.
Pedagog D. Elton Trueblood napsal: „Když sázíme stromy, o nichž velmi dobře víme, že v jejich stínu nikdy nebudeme sedět, můžeme říct, že jsme začali objevovat smysl lidského života.“ Skvělý řečník Henry Ward Beecher řekl: „V čase, který je nám svěřen, bychom měli žít a pracovat tak, aby to, co k nám přišlo jako zrno, bylo květem pro další generaci, a to co se k nám dostalo jako květ, bylo pro ni ovocem. Toto vyjadřuje skutečného ducha lásky k lidstvu.“
Jaké tedy bude tvé dědictví a odkaz? Co potřebuješ přestat dělat, začít dělat nebo dělat více, aby se to stalo skutečností? Nikdy není příliš brzy na to, abys začal přemýšlet o tom, co chceš, aby tvůj život znamenal, až už tu nebudeš. Stejně jako P. S. na konci dopisu, tvůj odkaz řekne lidem, kteří tě následují: „Takový byl můj život!“