„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119:97

Jedním z nejmocnějších nástrojů, které ti Bůh dal k vítězství nad strachem a starostmi, je učení se Písmu zpaměti. Tvá paměť je jako sval, čím více ji procvičuješ, tím je silnější. Seneca, starověký římský učitel rétoriky, měl ve třídě dvě stě žáků a chtěl na ně udělat dojem. Proto každého z nich požádal, aby přednesl svůj oblíbený verš z nějaké básně. Potom prý ty dvě stovky veršů přednesl zpaměti a v obráceném pořadí. Svatý Augustin měl přítele, který dovedl recitovat všechna slova básníka Vergilia, ale od konce po začátek. Dobře, možná to byli nadaní muži, každý z nás ale také dokáže zpaměti přednést spoustu věcí. Třeba narozeniny a výročí, adresy a telefonní čísla, rodná čísla nebo čísla účtů a občanských průkazů. Tyto položky mají dvě věci společné: Často je používáme a pořád je potřebujeme. Jinými slovy, zapamatovali jsme si je proto, že je často používáme a neobejdeme se bez nich.
Podobně můžeš začít přemáhat své starosti pomocí některého úseku z Písma, který ses naučil nazpaměť. Boží slovo má moc! Je účinné a funguje. Proč? Protože Boží moc je větší než tvé problémy a Boží slovo je větší než tvé starosti. Musíš porozumět tomu, že Bůh pečlivě dbá na to, aby své Slovo dodržel. Budeš-li tedy místo slov úzkosti promlouvat slova Písma, Bůh bude pracovat ve tvůj prospěch. Zaslíbil ti přece: „Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo“ (Jeremiáš 1:12).
Jestli to tedy myslíš s překonáním stresu a starostí vážně, začni se každý den učit Boží slovo zpaměti a vyhlašuj ho.