„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem…“ Přísloví 3:5

Kirbymu Puckettovi, hvězdě baseballového klubu Minnesota Twins, se v roce 1987 splnil dětský sen, když vedl svůj tým při vítězství ve finále národního šampionátu. Greg Gagne, spojka mužstva, popsal, co se odehrávalo v klubovně po jejich vítězství. Popisoval objímání, křik, smích, povinné stříkání šampaňského nad hlavy hráčů a předvádění trofeje. Co se mu ale navždy vrylo do paměti, je vzpomínka na situaci, která se odehrála deset minut před začátkem slavnosti. Všiml si, že obvykle energický Puckett tiše sedí na židli stranou všech ostatních. Gagne se propletl mezi novináři, hráči a trenéry, přisedl si k němu a zeptal se ho, na co myslí. „Pokud to všechno bylo jen kvůli tomuhle, pak je život dost prázdný,“ odpověděl Puckett s hlubokým smutkem v očích.
Chápeš to? Můžeš mít výbornou práci, skvělý plat, krásný dům, úžasnou rodinu, pevné zdraví nebo nízký golfový handicap, a přesto neprožíváš opravdový pokoj. Jestli to tak je, pak nejsi sám. Mnoho lidí je na tom jako ty. Král Šalomoun proslul po celém světě. Ve své době měl více peněz než Bill Gates, Warren Buffert a Donald Trump dohromady. Přesto napsal: „I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem; a žádný užitek z toho pod sluncem není“ (Kazatel 2:11).
A jaký udělal závěr? „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:5-6).