„Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi…“ Lukáš 5:3

První lekce: Pozvi Ježíše do své lodi. Tím musíš začít. Pokaždé! Nic nemá na tvé osobní úspěchy větší vliv než to, jestli máš v životě Ježíše nebo ne. Petr lovil ryby celou noc a nic nechytil. Jakmile ale na svou palubu přivedl Ježíše, nalovil více ryb než kdy předtím.
Ježíš ale nikdy nedělal zázraky jen tak. Vždycky je používal k osvětlení nějakých principů. Z tohoto příběhu se můžeš naučit, co dělat, když se ti něco nepovede, nebo když ani tvůj nejlepší výkon není dost dobrý. Pro Petra jeho loď znamenala živobytí. Pokud jsi rybář, je tvá loď tvým podnikem! To, že Petr přizval Ježíše do svého podnikání, bylo důležité, a Ježíš to použil jako základ pro svou službu. Jsi ochoten udělat to, co udělal Petr? Pokud ano, Pán tvé práci bude žehnat. Požehná opravdu všechno, co mu dáš. Jestli mu dáš celý svůj život, celý jej požehná. Když mu dáš jen jeho část, požehná právě jen tu část.
A ještě něco: S Ježíšem na palubě se zbavíš strachu ze selhání a nebudeš si dělat takové starosti o výsledky. Když Petr udělal Ježíše svým partnerem v rybolovu, byly výsledky neuvěřitelné. Ale nepřehlédni pořadí. Nejprve dal Petr k dispozici svou loď pro Ježíšovy záměry. A následně Ježíš jeho loď požehnal a použil ji k zabezpečení všech jeho potřeb. Ježíš řekl: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:33). Pochopil jsi to? Všechno, co potřebuješ!