„Pakli toho, cos měl prve, bylo málo, převelice vzroste, co budeš mít potom. “ Jób 8:7

Ranč „Lazy B“ se rozkládá na ploše přes šest set sedmdesát kilometrů čtverečních, většinou porostlých křovinami. Od roku 1881 patří rodině Dayových. Když se Harrymu a Adě Mae Dayovým narodilo první dítě, jeli kvůli porodu do nemocnice vzdálené více než tři sta kilometrů, a když svou dcerku přivezli domů, čekal ji těžký život.
Čtyřpokojový dům z nepálených cihel neměl tekoucí vodu ani elektřinu a v dojezdové vzdálenosti nebyla žádná škola. Asi byste si mysleli, že za takových omezených podmínek nemělo děvčátko nijak zvláštní vyhlídky na budoucnost. Harry a Ada Mae však byli rozhodnuti poskytnout svým dětem nejlepší možné vzdělání. Předplatili si metropolitní noviny a časopisy a hodinu za hodinou své dceři četli. Když jí byly čtyři roky, Ada Mae s ní zahájila domácí výuku podle metod Calvert School. Později ji posílala do nejlepších internátních škol. Jednou v létě vzali rodiče své dítě na výlet autem po hlavních městech všech amerických států na západ od řeky Mississippi. Když byla mladá Sandra připravena na vysokoškolská studia, vystudovala ekonomii na Stanfordově univerzitě. Později studovala práva, a nakonec je stala první ženou mezi členy Nejvyššího soudu USA.
Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Investuj do svých dětí! A buď ochoten začít od drobných věcí, jinak nezačneš vůbec. Místo aby ses zabýval tím, co nemáš, využij to, co ti Bůh dává – a on to požehná! Postav se na slovo, které platí i pro tvé děti: „Pakli toho, cos měl prve, bylo málo, převelice vzroste, co budeš mít potom“ (Jób 8:7).