„Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“        5. Mojžíšova 32:29

Jestli nejsi ochoten se měnit, budeš od nynějška za pětadvacet let sice starší, ale jinak stejný jako dnes, kromě toho, že už budeš mít méně času i možností. Bible říká: „Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí“ (5. Mojžíšova 32:29).
Jak získáš ochotu ke změně? Když si uvědomíš, že ke změně dojde, ať se ti to líbí nebo ne. Pomůže ti to se připravit. Jeden spisovatel napsal: „Na zítřku je jisté jenom to, že bude jiný než dnešek. Pokud o tom pochybuješ, zamysli se nad tímhle: Můj děda měl farmu, mí rodiče zahradu a já mám otvírák na konzervy! Svět je jiný, než byl před dvaceti lety, a za dalších dvacet let bude zase jiný. Dobrou zprávou ale je, že se mění tak rychle, že se nemůžeš pořád mýlit, i kdyby ses o to snažil!“
Rozdíl mezi tím, kým jsi dnes, a kým budeš za pětadvacet let, závisí do značné míry na třech věcech: na knihách, které čteš, na vztazích, které buduješ, a na čase, který trávíš s Bohem. Chceš být moudrý? Bible říká: „… moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst“ (Přísloví 2:6). Chceš být šťastný? „Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti“ (Přísloví 3:13). Chceš prožívat v životě naplnění? „… buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná“ (1. Korintským 15:58).