„Načerpám i tvým velbloudům…“ 1. Mojžíšova 24:19

Rebečin příběh nám dává jednu velice důležitou radu do života: Ujisti se, že jsi připraven otevřít, když příležitost zaklepe na dveře. Rebeka nemyslela na to, že je to práce navíc a kolik času si vyžádá napojení deseti žíznivých velbloudů. Neřekla: „Tohle dělat nebudu, to nemám v popisu práce.“ Žila podle zásady: „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil…“ (Kazatel 9:10). Nezačala být ochotná a pracovitá až ve chvíli, kdy se objevil Eliezer, chovala se tak každý den. Až přišel den, kdy se jí to vyplatilo.
Věrnost v malých věcech přináší velké odměny. Bůh je tvůj šéf, sleduje tvůj postoj a konání v malých věcech. Lidé, kteří čekají na velké okamžiky, se jich nedočkají. Takové chvíle se rodí z věrnosti v malých věcech, v každodenní rutině a nenápadné službě. A všimni si ještě něčeho: Rebeka necitovala Tóru ani se neptala Eliezera na jeho náboženství. Místo aby se snažila být „superduchovní“, rozhodla se být milá a laskavá. Díky tomu upoutala jeho pozornost, vysloužila si úctu a nakonec se dostala do Abrahamovy rodiny. Lépe to už nemohlo dopadnout!