„Mám v úmyslu váš prospěch…“ Jeremjáš 29:11, B21

Truchlíš nad smrtí milovaného člověka? Procházíš ohněm rozvodu? Ztratil jsi domov nebo práci? Snažíš se poslepovat střepy svého života a začít znovu? Bůh říká: „Mám v úmyslu váš prospěch…“ (Jeremjáš 29:11, B21). Když do svých plánů pozveš Boha, to nejlepší teprve uvidíš! Pokud se ale stále hrabeš v minulosti, nemůžeš se pohnout kupředu.
Když se „velký Paderewski“ poprvé dotkl klavíru, jeho učitel mu řekl, že má příliš malé ruce na to, aby obsáhly celou klaviaturu. Oheň v jeho duši ho přesto vedl dál, až se nakonec stal světově proslulým klavíristou. Když „velký Caruso“ poprvé začal zpívat, jeho učitel řekl, že to znělo jako meluzína v okně. Dnes je považován za jednoho z největších světových tenorů. Jestli ale potřebuješ vzor, nehledej ho v nikom jiném než v Kristu. „Upřeme oči na Ježíše, který započal i dokončil tento běh, který nyní běžíme. Podívejme se, jak to udělal … nikdy neztratil ze zřetele záměr, ke kterému byl povolán – být s Bohem a smě?ovat k?Bohu ? sn??el jak?koliv p?ek??ky … zjist?me-liřovat k Bohu – snášel jakékoliv překážky … zjistíme-li, že upadáme ve víře, připomeňme si jeho příběh znovu … do našich duší to vstříkne adrenalin“ (Židům 12:2-3, přel. z angl.).
Pokud jde o to, co jsi ztratil, pohřbi to a nech za sebou. „Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, já činím novou věc, a klíčí právě teď – vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky“ (Izajáš 43:18-19, B21). Slovo pro tebe dnes zní: Dívej se neustále dopředu, bude lépe.