„… Bůh mu dopřával úspěch.“ 2. Paralipomenon 26:5, B21

Zamysli se nad následujícími otázkami a upřímně si na ně odpověz.
1) Věříš, že můžeš být v životě velmi úspěšný a zároveň duchovní? Někteří lidé ztotožňují pokoru s chudobou a docházejí k závěru, že úspěšní lidé nemohou být pokorní. To ale není pravda. „… dokud ho (Boha) hledal, Bůh mu dopřával úspěch“ (2. Paralipomenon 26:5, B21). Úspěch ti nedává právo dívat se na druhé svrchu, ale když úspěšní lidé mluví, ostatní poslouchají. Vůdci jako Josef a Daniel směrovali celé národy k Bohu. Faktem je, že máme poselství naděje, které by druzí měli slyšet. Jak ho ale uslyší bez odpovídajících zdrojů (viz Římanům 10:14-17)? Jestli ses spokojil s málem, modli se za větší víru a začni v životě mířit výš.
2) Bojíš se úspěchu? Možná se bojíš tlaků a výše ceny, které s ním souvisejí. Vůdcovství znamená osamělost, možná bys raději splynul s davem. Nebo tě možná někdo srazil a ty se bojíš znovu vstát. Když se Thomase Edisona ptali na jeho úspěch, odpověděl: „Já začínám tam, kde druzí přestávají!“ John Foster Dulles, bývalý ministr zahraničí USA, řekl: „Mírou úspěchu není to, zda máš těžký problém, s nímž se musíš vypořádat, ale zda je to stejný problém, jaký jsi měl vloni.“ Pavel napsal: „… jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi“ (2. Korintským 4:9).
3) Jsi spokojen s tím, jak se věci mají teď? Jestli ne, přijmi odpovědnost za svůj život a udělej krok víry. Jediný, kdo ti nakonec může zabránit, aby ses stal tím, kým tě Bůh chce mít, jsi ty sám! Sečteno a podtrženo: Bůh chce, abys uspěl.