„Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci…“ 2. Korintským 6:4, B21

Křesťanský život přináší požehnání, ale také protivenství a boj. Jedno bez druhého nejde. Pavel to popsal takto: „Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a hladověních, v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní, smrti však unikající, jako zarmoucení, stále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom všechno vlastnící“ (2. Korintským 6:4-10, B21).
Bůh za tebe bude bojovat na tvém bojišti, provede tě bouří a promění nepříjemné období v pokrok. Když je tvá víra pod palbou, přitahuje to do tvé situace jeho moc a přináší to jeho milost. Bible říká: „Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel…“ (Židům 5:8). Takže se raduj! Netratíš, ale získáváš!