„Oddělte mi Barnabáše a Saula…“ Skutky 13:2

Bible říká: „Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: ‚Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.‘ A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu“ (Skutky 13:2-3). Všimni si tří věcí:
1) Když Bůh Barnabáše a Saula povolal, byli ve shromáždění církve. A Duch svatý k nám stále mluví, když se shromažďujeme, abychom se modlili, uctívali a slyšeli Boží slovo. Jedním z důvodů, proč možná nevidíme jasný směr pro svůj život, je to, že nejsme na místě, kde k nám Bůh může mluvit objektivně prostřednictvím svého Slova a subjektivně prostřednictvím svého Ducha.
2) Jejich povolání bylo potvrzeno osvědčenými vedoucími. Ti, kdo položili na Pavla a Barnabáše ruce, aby potvrdili jejich povolání, byli vedoucí, kteří si našli čas, aby se modlili, postili a hledali Boží vůli. Takoví lidé jsou darem. Nebudou ti nutně říkat, co chceš slyšet, ale řeknou ti to, co slyšet potřebuješ. Poradí, napraví a povzbudí, když to budeš potřebovat, a potvrdí ti Boží vůli. Máš ve svém životě takové vztahy? Pokud ne, dej si práci a hledej je.
3) Bůh s tebou ohledně své vůle pro tvůj život nehraje na schovávanou. Pavla a Barnabáše povolal jménem. Ano, on zná tvé jméno, ví, kde žiješ, zná i okolnosti, ve kterých se nacházíš. Gedeon zrovna mlátil pšenici v lisu na víno (aby ji skryl před Midjánci) a Petr byl na lovu ryb, když je Bůh povolal. Tvůj nedostatek zkušeností ve „službě“ Boha neomezuje. To proto, že on nepovolává kvalifikované, ale kvalifikuje povolané. Čekej tedy na Boha, až přijde správný čas, povolá tě.