„Rozmůžeš se napravo i nalevo…“ Izajáš 54:3

Bůh řekl svému lidu: „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší“ (Izajáš 43:18-19). Pokud tedy žádáš Boha o vizi nebo chceš rozšířit tu, kterou už ti dal, musíš si na to mentálně uvolnit prostor. „Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo…“ (Izajáš 54:2-3).
Někdo řekl, že sny jsou vždy příliš velké, takže máš pocit, že je nemůžeš naplnit. Nespokojuj se ve své práci, ve vztazích nebo v chození s Bohem s průměrností. Mark Twain řekl: „Za dvacet let budeš více zklamaný z věcí, které jsi neudělal, než z těch, které jsi udělal. Takže zapomeň na nalinkovaný život. Vypluj z bezpečného přístavu. Chyť svůj vítr. Objevuj. Sni. Odhaluj.“ Ať pocházíš z prostředí závislosti, chudoby, deprese, zneužívání nebo nízké sebeúcty, Bůh ti může umožnit vstát a skoncovat se starými myšlenkami na porážku.
V biblických dobách se nádoby na víno vyráběly ze zvířecích kůží. Zpočátku byly poddajné a snadno se s nimi pracovalo, ale postupem času ztuhly a ztratily pružnost. Proto Ježíš řekl: „A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou … Nové víno se dává do nových měchů…“ (Matouš 9:17). Vyhoď své staré měchy! Bůh nebude naplňovat zkamenělou mysl novými nápady, ale změní tvůj život, když své myšlení napojíš na něho.