„… ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“ 1. Korintským 10:31, B21

David řekl: „V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů“ (Žalm 84:11, B21). V tomto smyslu Joni Earecksonová Tada napsala: „Elsie provozuje křesťanský domov pro mladé dívky, které zanechaly prostituce a obchodu s drogami v ulicích Hollywoodu. Elsie chodí po ulicích, sdílí s děvčaty evangelium a vede je ke Kristu. Pokud tyto nově obrácené dívky zatouží skutečně změnit svůj život a zavázat se k nové odpovědnosti za něj, dostanou místo v Elsiině domě.
Pam byla jednou z takových obrácených dívek. Křesťanka s radostným duchem si na svých potetovaných pažích nese jizvy po nožích a heroinových jehlách. Vnímala jsem její radost a hluboký vděk, když mi vysvětlovala, co zde dělá: ‚Drhnu záchody a koupelny. To je moje práce a já ji miluji!‘ Tato mladá žena byla tak vděčná, že našla ve svém životě stabilní řád, bezpečné prostředí a poctivou službu v Kristově království, že den služby v Elsiině domě byl pro ni mnohem lepší než tisíc dnů prožitých v nízké honbě za sebezničujícím potěšením. Její pokorný přístup k práci a její potěšení z mytí záchodů vyvěraly z horlivého uvědomění si vlastní role v Kristově těle. Jen málo věřících má za sebou to, co Pam, ale každý z nás si denně vyhrnuje rukávy a plní běžné malé úlohy, vyměňuje olej v autoopravně, inkoustové kazety v tiskárně nebo pleny (možná starému rodiči).“
Jaký je tvůj postoj k méně hodnocené práci? Když „radostně sloužíš Hospodinu“ (viz Žalm 100:2), nalézáš i v každodenních pracích radost, protože si připomínáš, pro koho pracuješ.