„… vaše kořeny vrostou hluboko do Boží lásky a zachovají vás při síle.“        Efezským 3:17, přel. z angl.

Nedali ti rodiče pocítit, že jsi milován? Opustil tě životní partner? Zakusil jsi fyzické, pohlavní, duševní či citové zneužívání? To jsou bolestné zážitky a rozpoznat jejich zdroj je nesmírně důležité, zvlášť pokud jsou kořenem pocitu odmítnutí. Ve snaze cítit se lépe se můžeš uchýlit ke všem možným taktikám, od snahy zalíbit se lidem až po workoholismus, ale jestli v tobě není zakořeněná zdravá sebeúcta, nebude nic z toho fungovat. Ze špatných kořenů roste špatné ovoce: pocity méněcennosti, zbytečnosti, hněv, neschopnost komukoli důvěřovat i strach z intimity.
Jak můžeš změnit ovoce? Tím, že se budeš zabývat kořenem problému. A jak to můžeš udělat? „(Bůh Otec) vás skrze svého Ducha obdaří vnitřní silou – a pak se Kristus skrze vaši víru usídlí ve vašich srdcích, vaše kořeny vrostou hluboko do Boží lásky a zachovají vás při síle“ (Efezským 3:16-17, přel. z angl.). Ujištění o Boží lásce může přinést uzdravení tvých emocí a Bůh tě nejen přesadí, ale dá ti i „nové rodiče“. Znamená to, že už nebudeš muset čerpat pocit bezpečí a vědomí vlastní hodnoty ze své původní rodiny, protože se staneš „dítětem Božím“ (viz 1. Janova 3:2). Měj ale na paměti, že jde o proces. Silné kořeny potřebují tři věci:
1) Čas k růstu. Nabýt jistotu identity Božího dítěte je jako obout si nové boty. Musíš v nich chodit tak dlouho, až ti začnou být pohodlné.
2) Ochranu před věcmi, které mohou zabít. Obklop se lidmi, kteří tě nebudou srážet, ale pozvedat, o nichž platí, že: „… dosáhli stejně vzácné víry…“ (2. Petrova 1:1).
3) Duchovní výživu. Nauč se modlit a pravidelně se sytit Božím slovem (viz Jób 23:12).