„Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.“     Přísloví 19:17

Jsou čtyři způsoby, jimiž můžeš druhým vyjádřit laskavost a velkorysost:
1) Dej jim svůj čas. Když člověku, kterého něco trápí, věnuješ několik hodin času, zvlášť když ho sám nemáš nazbyt, může to pro něho znamenat velmi mnoho.
2) Dej jim své schopnosti. Některé organizace, například Habitat for Humanity (Domov lidskosti) nebo Lékaři bez hranic, si budují armádu nadaných lidí, aby s jejich pomocí mohli ulevit trpícím a poskytnout útočiště potřebným. To je biblické (viz Matouš 25:34-46).
3) Dej jim svůj poklad. „Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost“ (Přísloví 19:17). Dokážeš si představit ty úroky, které Bůh vyplácí?
4) Dej jim své povzbuzení. Každý, s kým se setkáš, zápasí s nějakými úzkostmi a svádí boje, o kterých obvykle nemluví. Tvůj úsměv či povzbuzující slovo pro něj tak může být záchranným lanem, které mu ten den pomůže udržet se nad vodou.
Sobectví je nám všem vrozeno jako dýchání. Praktikujeme ho, aniž bychom o tom přemýšleli. Pokud to chceš u sebe změnit, musíš přeřadit své priority, přeprogramovat si mysl a učinit rozhodnutí: „Nenechám tento den uplynout, dokud neudělám nebo neřeknu něco, co někomu přinese pomoc, požehnání a povzbuzení.“ Bůh řekl Abrahamovi: „… požehnám tě … Staň se požehnáním!“ (1. Mojžíšova 12:2). Pomodli se dnes: „Otče, děkuji ti za každý zdroj a prospěch, které jsi mi dal. Pomoz mi neustále si připomínat, že to požehnání je od tebe a že se o ně mám pro tvou slávu dělit s jinými. Modlím se v Ježíšově jménu, amen.“